18 USC § 2257 / 2257A

DMCA

An akò avèk Digital Millennium Copyright Act 1998 (US Copyright Office), mèt pwopriyete yo ak operatè yo nan

Freecomiconline.me will respond promptly to claims of copyright infringement reported to Freecomiconline’s designated copyright agent. Please note that under section 512(f) of the DMCA (17 U.S.C. § 512(f)), any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability.

If you believe that your copywriten work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide Freecomiconline’s copyright agent the following information:

Yon siyati fizik oswa elektwonik nan yon moun ki otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan vyole;
Idantifikasyon nan travay la dwadotè reklame yo te vyole, oswa, si kontravansyon copyright miltip nan yon sèl sit sou entènèt yo kouvri pa yon sèl notifikasyon, yon lis reprezantan nan travay sa yo;
Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit Freecomiconline to locate the material (such as the URL or video number);
Information reasonably sufficient to permit Freecomiconline to contact you: name, address, email, phone number, if available;
Yon deklarasyon ki di ke pati ki pote plent lan gen yon kwayans bòn fwa ke itilizasyon materyèl la nan fason yo pote plent la pa otorize pa mèt copyright, ajan li yo, oswa lalwa Moyiz la; ak
Yon deklarasyon ke enfòmasyon ki nan notifikasyon an egzat, epi, anba penalite fo temwayaj, ke ou gen otorizasyon yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki se swadizan vyole.

18 USC § 2257 / 2257A

18 USC § 2257 / 2257A Deklarasyon Konfòmite sou Kondisyon Dosye.
Freecomiconline.me is not a producer of any and all of the content found on the website ( Freecomiconline.me). With respect to the records as per 18 U.S.C. § 2257 for any and all content found on this site, please kindly direct your request to the site for which the content was produced.

Freecomiconline.me is not a producer of any and all of the content found on the website ( Freecomiconline.me) as defined by 18 U.S.C. §2257 and 28 C.F.R. 75 and is therefore exempt from the record keeping requirements.

Freecomiconline.me is a image sharing site in which allows for the uploading, sharing and viewing of various types of adult content and while Freecomiconline.me does the best it can with verifying compliance.

Freecomiconline.me abides by the following procedures to ensure compliance:

Mande pou tout itilizatè yo dwe 18 ane ki gen laj Upload foto.
Lè wap telechaje, itilizatè a dwe verifye kontni an; asire li / li gen 18 an; sètifye ke li / li kenbe dosye modèl yo nan kontni an e ke yo gen plis pase 18 an.
Sètifye ke kontni an ke yo te Uploaded se swa posede pa itilizatè a oswa yo legalman ki gen lisans yo Upload, pibliye, pataje kontni an nan men yo.
Nou fòtman kwè ke tout modèl, aktè, komedyèn, ak lòt moun ki reprezante nan reprezantasyon vizyèl seksyèl eksplisit sou sit entènèt sa a te 18 ane oswa plis nan moman kreyasyon an. Nou fòtman kwè ke chak pwodiktè ki gen kontni parèt sou sit sa a se an konfòmite avèk 18 USC §2257, sou sit entènèt respektif yo.

Freecomiconline.me promises to do the best it can to find and terminate abusive photos or/and videos.
Pou plis asistans, tanpri kontakte [imèl pwoteje] konfòmite.